مقالات

حسگری کوانتومی توزیع‌یافته با استفاده از درهم‌تنیدگی کوانتومی چندپاره‌ای متغیر-پیوسته

Distributed quantum sensing using continuous-variable multipartite entanglement

حسگرهای کوانتومی توزیع یافته از همبستگی کوانتومی بین چندین حسگر کوانتومی استفاده می کنند تا پارامترهای مجهول را با دقتی فراتر از سیستم های غیردرهم تنیده اندازه گیری کنند. در این مقاله از طرحی استفاده می شود که در آن درهم تنیدگی چندپاره ای متغیر-پیوسته به عنوان ابزاری برای افزایش حساسیت کاربرد دارد. در این طرح، یک حالت چلانیده-خلأ از طریق آرایه ای از بیم-اسپلیترهای بدون اتلاف بین حسگرهای مختلف شبکه تقسیم می شود که نتیجۀ آن این است که خطای rms تخمین پارامتر مورد نظر با نسبت عکس با تعداد حسگرها مقیاس می شود؛ حدی که آن را حد هایزنبرگ می گویند. این در حالی است که در صورتی که بین اجزای شبکه درهم تنیدگی وجود نداشته باشد، این خطای تخمین با نسبت عکس مجذور تعداد حسگرها رابطه دارد؛ حدی که آن را حد استاندارد کوانتومی می گویند. در این شبکه، هر چه که اتلاف بیشتر باشد، دقت اندازه گیری رو به افول پیش می رود ولی نکته ای که وجود دارد این است که برای مقادیر میانۀ اتلاف همچنان شرایط برای بهبود خطا وجود دارد. این طرح حسگرهای توزیع یافته می تواند برای کالیبره کردن شبکه های توزیع کلید کوانتومی متغیر-پیوسته مورد استفاده قرار گیرد و همچنین، برای اندازه گیری های دمای اتم-سرد چند-حسگری، و اندازه گیری فاز تداخلی توزیع یافته کاربرد دارد.

نویسندگان:

Quntao Zhuang, Zheshen Zhang, and Jeffrey H. Shapiro

مجله:

PHYSICAL REVIEW A 97, 032329 (2018)

منبع:

osapublishing.org

 

گردآوری:

قائم محمودی

ویرایش:

بابک احمدی آبپرده

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن